Graff Diamond Charytatywność

W tym tygodniu firma Graff ogłosiła zakup kolejnego gigantycznego diamentu znalezionego w Sierra Leone. Kwota transakcji nie została ujawniona, ale wiadomo, że środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół złoża – miejscowości Koriardu, ważnego punktu na mapie regionu diamentowego Konu. Władze lokalne zamierzają poprawić zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, a także rozpocząć budowę szkół, dróg i szpitali.

Diament, znaleziony przez miejscowego pastora, został symbolicznie nazwany Diamentem Pokoju – w nadziei, że przyniesie on pokój i pokój w Sierra Leone. W najbliższej przyszłości diamentmistrzowie Graffa podzielą ten duży diament na kilka mniejszych, aby uzyskać diamenty pierwszej klasy. Z pewnością nie bez zapisów!

Rate article